ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องมือทำแผนที่โบราณขนาดใหญ่และครุภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,140 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเครื่องมือทำแผนที่โบราณขนาดใหญ่
และครุภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑