จัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่าน 1,056 ครั้ง

จัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธี e-bidding
วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๒,๗๖๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑