ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง(แผนที่) วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 819 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง(แผนที่)
วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.-บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑