ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 801 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑