ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,053 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๓,๖๘๐,๘๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑