ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 832 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑