ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งระบบทำแผนที่ ภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ระบบควบคุมการเข้า – ออก และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วงเงินงบประมาณ ๒๒,๒๙๔,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,026 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งระบบทำแผนที่
ภูมิสารสนเทศ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
ระบบควบคุมการเข้า – ออก และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วงเงินงบประมาณ ๒๒,๒๙๔,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๒๒,๒๙๔,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑