ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

อ่าน 900 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท
และระบบบำบัดกลิ่นและฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒๐,๙๓๔,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑