จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท และระบบบำบัดกลิ่นและฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๐,๙๓๔,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,089 ครั้ง

จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซท
และระบบบำบัดกลิ่นและฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒๐,๙๓๔,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๒๐,๙๓๔,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑