ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 873 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑