ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเครื่องแต่งกาย(เสื้อ-กางเกงและรองเท้า) นนส.ผท. ในส่วนของ ทอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,017 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเครื่องแต่งกาย(เสื้อ-กางเกงและรองเท้า)
นนส.ผท. ในส่วนของ ทอ. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑