จ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๐,๙๓๔,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่าน 1,167 ครั้ง

จ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน  ๕,๖๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๑