ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 780 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Click ที่นี่เพื่อ Download เอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑