ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

อ่าน 926 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง โครงการย้ายกรมแผนที่ทหาร ระยะที่ ๑
จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๗๙๙,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๒