ซื้ออะไหล่เครื่องบิน (บ.) Beechcraft Super King Air B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๑,๘๗๑,๙๖๖.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๙ มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,413 ครั้ง

ซื้ออะไหล่เครื่องบิน (บ.) Beechcraft Super King Air B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๑,๘๗๑,๙๖๖.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๙ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๑,๘๗๑,๙๖๖.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒