จ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารคลังเก็บแผนที่ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,152 ครั้ง

จ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคารคลังเก็บแผนที่ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มกราคม   ๒๕๖๒