ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ และการปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,194 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ
และการปรับปรุงสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒