ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง โครงการย้ายส่วนราชการ ผท.ทหาร ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,591 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างที่ปรึกษางานก่อสร้าง โครงการย้ายส่วนราชการ ผท.ทหาร ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒