ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็กและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,199 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็กและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
จำนวน ๓ คัน (๒๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒