จ้างบริการอะไหล่เฮลิคอปเตอร์แบบ EC 155 B1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,204 ครั้ง

จ้างบริการอะไหล่เฮลิคอปเตอร์แบบ EC 155 B1 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒