ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,208 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๓,๖๘๐,๘๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๓,๖๘๐,๘๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒