ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

อ่าน 960 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง งานจ้างจัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย
ตามโครงการฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย จำนวน ๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ ๘๘๓,๐๐๕,๗๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒