ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือกวงเงินงบประมาณ ๘๘๓,๐๐๕,๗๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,277 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
จำนวน ๑ งาน (๓ รายการ)
วงเงินงบประมาณ ๘๘๓,๐๐๕,๗๐๐.- บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘๘๓,๐๐๕,๗๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒