ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 853 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒