ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างที่รับประทานอาหารชั่วคราว กองคลังแผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,237 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างที่รับประทานอาหารชั่วคราว กองคลังแผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๑,๗๕๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒