ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารรับประทานอาหาร โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,269 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารรับประทานอาหาร โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๗,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒