ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,398 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒