ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ

อ่าน 1,083 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ
วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒