ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,425 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๕๙๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๕๙๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒