ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง งานจ้างซ่อมเปลี่ยนสีเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412 EP

อ่าน 1,041 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง งานจ้างซ่อมเปลี่ยนสีเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412 EP
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒