ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,209 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข  โดยวิธีคัดเลือก
จำนวน ๑ งาน (๒ รายการ)
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒