ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนสีเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412 EP จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

อ่าน 1,284 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเปลี่ยนสีเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412 EP จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒