ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนสีเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412 EP จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,274 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมเปลี่ยนสีเฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 412 EP จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒