ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,225 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ คัน(๑๒ รายการ)
วงเงินงบประมาณ ๓๔,๙๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒