ประกาศราคากลาง ขออนุมัติซ่อมแกนหัวเพลา(Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 EP

อ่าน 1,515 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ขออนุมัติซ่อมแกนหัวเพลา(Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 EP

วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๐,๐๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๕,๕๘๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒