ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,335 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๕๘๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒