ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก วันที่กำหนดราคากลาง ๖ กันยายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,365 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ ๔,๕๙๙,๘๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๔,๕๙๙,๘๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒