ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่าน 1,060 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
วงเงินงบประมาณ ๒,๘๒๕,๓๘๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒