ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง เช่าระบบอินเทอร์เน็ต

อ่าน 1,069 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง เช่าระบบอินเทอร์เน็ต
วงเงินงบประมาณ ๖๕๘,๙๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒