ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412 EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,258 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412 EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒