ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,326 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อเครื่องบินปีกติดลำตัว เครื่องที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒