ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,316 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๒,๘๒๕,๓๗๖.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน  ๒,๘๒๕,๓๗๖.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒