พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 532 ครั้ง

พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒