ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,309 ครั้ง

ประกาศราคากลาง  จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๓,๐๖๒,๗๕๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน   ๓,๐๖๒,๗๕๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒