ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

อ่าน 1,341 ครั้ง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๖,๐๘๗,๔๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน   ๖,๐๘๗,๔๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒