ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,277 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๖๕๘,๙๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒