ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,309 ครั้ง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒