พิธีรับ – ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา เจ้ากรมแผนที่ทหาร

อ่าน 188 ครั้ง

พิธีรับ – ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา
เจ้ากรมแผนที่ทหาร
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒