จก.ผท.ทหาร​ ให้การต้อนรับ​ จก.ชด.ทหาร และคณะในการเข้าพบ หารือข้อราชการ ณ ผท.ทหาร​ ส่วนที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 เวลา 10.30 น

อ่าน 227 ครั้ง

จก.ผท.ทหาร​ ให้การต้อนรับ​ จก.ชด.ทหาร และคณะในการเข้าพบ หารือข้อราชการโดย​ ผท.ทหาร ได้บรรยายสรุปการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ชด.ทหาร​ บรรยายสรุปภารกิจ และการจัด ณ ผท.ทหาร​ ส่วนที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 เวลา 10.30 น