เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่าน 148 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมแผนที่ทหาร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช